Ужгород. ДНЗ № 39

 

Звіт керівника

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу № 39  Фучко О.М.

за 2015 – 2016 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад № 39 комбінованого типу Ужгородської міської ради  Закарпатської області знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Пестеля, 20. Розрахований на 320 місць, на протязі 2015 – 2016 навчального року працював за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», реалізовуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти.

 

1.1. Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

         Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт», методичними аспектами реалізації даних програм, у практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2015 – 2016 навчального року освітньо-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення завдань морально-етичного  виховання дошкільників на засадах інтеграції освітньо-виховного процесу через ефективне використання спадщини В. Сухомлинського.

Та продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

 

Два рази на рік у дошкільному закладі проведені підсумкові заняття з освітньої лінії Базового компонента «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (формування елементарних математичних уявлень) із дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку та освітньої лінії

«Мовлення дитини» (грамота) із дітьми старшого дошкільного віку.

 

В кінці навчального року вихователі всіх груп проводять моніторинг знань,умінь і навичок дітей  за всіма лініями розвитку дитини.

 

За даними діагностики \травень 2016р рівень засвоєння програми наступний :

Високого рівня  148 дітей, що складає  42.5%,

Середнього рівня 153 дітей                       43%,

Достатній рівень 38 дітей                       11 %,

Початковий рівень 12 дітей                    3.5%

Отже, переглянувши підсумкові заняття та організацію щоденної роботи з дітьми можна зробити висновок, що рівень та ефективність освітньо-виховної роботи в закладі є належним.

З метою розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей в ДНЗ організована робота гуртків, які працюють за окремими програмами та календарними планами до них «Англійська мова» (Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації) – керівник Дранчак О.,та Задорожна Г.Ю, гурток образотворчого мистецтва працює за програмою. «Образотворча діяльність» (Ликова І.О. Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки) – керівник  Гудь О.І.

Упродовж 2015 – 2016 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:

1.     1. Удосконалення форм, змісту і методів роботи щодо розвитку всебічно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення оновленого Базового компонента дошкільної освіти.

2.     Морально-етичного виховання дошкільників на засадах інтеграції освітньо-виховного процесу через ефективне використання спадщини В. Сухомлинського.

3.     Продовжували роботу з патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

4.     Забезпечували координацію ДНЗ та сім᾽ї з метою фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дошкільників.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу данного напрямку у закладі здійснюють старша медична сестра Пілцер В.С., медична сестра Пашкуляк Я.О., медсестра Сімчера Л.І., інструктор з фізкультури

Пайш Д.Є., інструктор з плавання Бойко І.О., лікар-педіатр Л.І. Муратова.       План роботи медичної служби на 2015 – 2016 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та рекомендацій МОЗ та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності. Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, постійно працює фізіотерапевтичний кабінет, щоденно проводяться ранкова гімнастика в спортивному та музичному залі, фізкультурні заняття, заняття з плавання, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно. У спецгрупах для дітей з вадами опорно-рухового апарату лікар-хірург Фекета Т.Ю. здійснювала перевірку постави у дітей та робила призначення для реабілітолога, який робить масаж щоквартально дітям спецгруп та електрофорез, лікувальна гімнастика після сну, дієтична страва за харчуванням.

Дієтсестра Пілцер В.С. систематично веде контроль за харчуванням дітей; складає примірне меню та картотеку страв для різноманітного і якісного харчування; здійснює контроль за харчуванням дітей, які потребують дієту (8 дітей).

Кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку та проходять індивідуальне медичне обстеження в даному навчальному році така:

2 із захворюваннями органів дихання;

5 із захворюваннями серцево-судинної системи;

5 із захворюваннями крові і судин та анемії;

6 із неврологічними захворюваннями;

5 із захворюваннями органів травлення;

1 із захворюваннями ендокринної системи;

9 із захворюваннями органів сечовиділення;

10 із дерматологічними захворюваннями;

3 із пониженим зором;

25 із вадами мовлення;

105 із порушеннями опорно-рухового апарату.

Кількість випадків по хворобі за рік складає 240. Кожна дитина в нашому ДНЗ  протягом навчального року хворіла 0,6 раз (240 випадків / 386 дітей). В розрізі груп картина наступна:

 

 

Группа

Списковий склад

Кількість        випадків хвороби у групі

Кількість

випадків

хвороби на одну дитину

Ясельна

28

33

1.1

Молодша № 1

29

19

0.65

Молодша № 2

30

23

0.76

Молодша № 3

26

6

0.23

Середня № 1

34

26

0.76

Середня № 2

32

16

0.5

Старша № 1

34

29

0.85

Старша № 2

33

18

0.54

Старша № 3

33

9

0.27

Спецгрупа № 1

25

8

0.32

Спецгрупа № 2

26

36

1.3

Спецгрупа № 3

27

10

0.37

Спецгрупа № 4

29

7

0.24

Всього:

386

240

0.6

 

Найбільший показник по захворюваності має спецгрупа №2 \1.3\ – вихователі Фрішніч Н.М.,Запаринюк М.М., ясельна група\ 1.1\ – вихователі Чворсюк Г.П.,  а найменший мол.№3 \ 0,23\- вихователі липчей М.І., Неркилова Х.А. та спецгрупа № 4 \0.24\– вихователі Молнар Л.В., Старикова Н.Р.

Середньомісячне відвідування дітьми в 2015 – 2016 н.р. по ДНЗ складало  253 дітей \ за N 117\ дітей. ДНЗ № 39  виконав план дітоднів на  118%.

В розрізі груп:

 

Група

Прізвище, ініціали вихователів

Середнє відвідування

% виконання

Ясельна

Чворсюк О.П., Гумен Н.В.

14.4

96

Молодша № 1

Бертич Т.Й., Хома С.В.

18

90

Молодша № 2

Лобанич К.В., Білас Н.В.

18

90

Молодша № 3

Липчей М.І., Некрилова Х.А.

17

85

Середня № 1

Андрейчик О.І., Ситар Н.А.

22.2

110

Середня № 2

Корнута Н.І.

22

110

Старша № 1

Архангельська М.І., Фрішнич Н.М.

22.6

110

Старша № 2

Піда М.А., Старикова Н.Р.

22.7

110

Старша № 3

Пельо А.М., Чворсюк Г.П.

23

120

Спецгрупа № 1

Стець Г.П., Пуйко Г.І.

20

166

Спецгрупа № 2

Фрішнич Н.М., Запаринюк М.М.

16

160

Спецгрупа № 3

Гошко О.В., Бецанич Г.С.

19.5

195

Спецгрупа № 4

Молнар Л.В., Старикова Н.Р.

21

210

 

План дітоднів ми виконали на  118%, тому що списковий склад дітей в групах понад норму. При нормі 217 дітей у нас по списку 378 дітей, це + 161 дитина. Всі групи крім ясельної, та 4-х молодших груп перевиконували план дітоднів на протязі року. Якщо проаналізувати дані моніторингу, при великому списковому складі дітей мол.№3\26 дітей\ і низькій захворюваності \ О.23\, а план дітоднів не виконано. Висновок один – діти не відвідують ДНЗ без причини. І те ж саме можна сказати про всі молодші групи ДНЗ.

За даними аналізу відвідування занять з плавання завантаження бассейну в 2015 – 2016  н.р. складало   63 %.

Інструктор з плавання Бойко І.О. з метою ознайомлення батьків з доцільністю обов᾽язкового плавання для здоров᾽я дитини розробила рекомендації, які виставлені на сайті та у групових  батьківських кутках.

У розрізі груп:

 

Група

Списковий склад

Кількість дітей, які відвідували заняття

Кількість проведених занять

Відвідування

%

Ясельна

28

6

51

21

Молодша № 1

29

18

66

66

Молодша № 2

30

20

67

66

Молодша № 3

26

15

68

57

Середня № 1

34

18

68

54

Середня № 2

32

17

67

55

Старша № 1

34

19

68

56

Старша № 2

33

19

66

56

Старша № 3

33

18

68

54

Спецгрупа  № 1

25

15

68

60

Спецгрупа № 2

26

17

67

65

Спецгрупа № 3

27

16

65

59

Спецгрупа  № 4

28

18

62

64

Всього:

375

236

851

завантаження басейну 63 %

 

Із  375 дітей ДНЗ тільки 236 регулярно відвідують заняття з плавання,

139 дітей не відвідують басейн (через захворювання та без причини).        Вихователям слід посилити роз`яснювальну роботу з батьками щодо обов»язковості  занять з плавання та користь його для здоров`я. Інструктору з плавання відвідувати батьківські збори, проводити агітаційну роботу з батьками щодо відвідування їхніми дітьми занять з плавання. Підбирати такі методи і прийоми в роботі з дітьми, щоб вони охоче йшли на заняття.

В ДНЗ запроваджене 4-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи. Персонал ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ. Велика увага відводиться забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного двотижневого меню, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

Вартість харчування дітей становить 20-21 грн. в день. Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідувачем Фучко О.М., вихователем-методистом Машкара М.М.., лікарем Муратовою Л.І., старшою медсестрою та дієтсестрою Пілцер В.С. та комісією ради закладу. Результати контролю фіксуються у спеціальному журналі, обговорюються на виробничих нарадах при завідуючій, раді закладу, батьківських зборах.

 

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується та проводиться  під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку.

Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія \ заняття 1 раз в місяць-остання п’ятниця місяця  , валеохвилинки щодня\, охорона безпеки життєдіяльності дитини \1 раз в квартал\), гігієнічна гімнастика після сну. Вся фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ проводиться відповідно Заходів фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ №39,які складені відповідно інструктивно-методичних  рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 16.08.1010р. №1\9 -563.

Така форма з фіз.виховання як піші походи \ 1 раз на тиждень\ не знайшла свого застосування в цьому навчальному році, хоча в ДНЗ творчою групою педагогів розроблені комплекси піших переходів в ДНЗ та за його межі.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків «Безпека дитини ». Матеріали виставки-конкурсу вихователів та дітей  будуть використовуватись як методичні посібники з ОБЖД.

Упродовж року проведені тематичні тижні:

·         з 07 по 11 вересня 2015 року було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху –« Безпека на дорозі!».

·         з 18.04. 2016 по 22.04.2016 року - Тиждень безпеки дитини.

- з 16.05.2016р.по 20.05.2016року – Тиждень безпеки дорожнього руху

Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, освітньо-виховної роботи з дошкільниками з формування правил безпечної поведінки в довкіллі, накопиченню методич-них розробок, авторських напрацювань, систематизації матеріалів з ОБЖД. Разом з цим протягом року не проведено тиждень пожежної безпеки, хоча деякі форми роботи з дітьми були проведені під час Тижня безпеки дитини\18.04-22.04.2016р.

 

 

 

1.3. Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

 

Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Завідувачем ДНЗ Фучко О.М. та вихователем-методистом Машкара М.М. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи становлення молодого вихователя».

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дошкільний навчальний заклад», комплект «Зразковий дошкільний заклад»: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник», «Медична сестра», «Психолог дошкілля», «Дитячий садок. Фантазії вихователя», «Зростаємо разом», «Розкажіть онуку».

Робота з молодими спеціалістами, наставництво.

Відповідно до плану роботи з молодими спеціалістами за ними закріплено наставників. Молоді спеціалісти протягом року відвідували секцію «Школа становлення молодого вихователя» на базі дошкільного навчального закладу № 38 м. Ужгород.

Впродовж навчального року педагоги відвідували міські методичні об»єднання.

Вихователь Гошко О.В. провела майстер-клас з питання «Сучасні підходи до реалізації завдань освітньої лінії»ознайомлення дошкільнят з природнім довкіллям» для вихователів середніх груп в рамках методичного об’єднання. вчитель-логопед ємельянова л.о провела методичне об»єднання на тему «проведення підгрупових занять з дітьми з ффн. заняття « подорож до осіннього лісу»

Показові заняття для вихователів нашого закладу провели:

Чворсюк Г.П.інтегроване заняття «Барви рідної природи» (за творами

В. Сухомлинського) та заняття  «Добрі вчинки від кожної дитинки».

Андрейчик О.І. Інтегроване заняття «Ми маленькі помічники»  та «Ліс та його мешканці».

Хома С.В  інтегроване заняття з дітьми молодшого дошкільного віку «Казка взимку оживає» та  «Зайчик в гості завітав»;

Липчей М.І. - Інтегрована діяльність «Ой весела в нас зима»

Чворсюк О.І. - Інтегрована діяльність «Наша гра» (ігри з піском) «Колобок в гостях у дітей ».

Лобанич К.В.- інтегроване заняття  « Зайчик в гостях у дітей»та  інтегроване заняття «Мій прапорець»

Липчей М.І. -  інтегроване заняття «Ой весела в нас зима» та « В гості до бабусі».

Молнар Л.В.– інтегроване заняття  « Я-хлопчик.Я – дівчинка».

Архангельська М.І. –«Народна іграшка» – інтегроване  заняття з використанням мультимедійного комплекту та інтегроване заняття «Україна – моя Батьківщина».

Підсумкове заняття з грамоти «Зимові фантазії» провела вчитель-логопед Ємельянова Л.О.

Фрішнич Н.М. –  майстер класс для батьків  «Лялька –мотанка»

 

Для членів експертної групи управління освіти Ужгородської міської ради:

- вихователь Молнар Л.В. провела майстер-клас з питання «Використання ігрових методів в навчанні дітей грамоти» для молодих спеціалістів ДНЗ.

- вихователі Молнар Л.В. та Лобанич К.В. провели відеозапис інтегрованого заняття .

Відрадно що більша частина вихователів в підготовці та в проведенні  занять використовують  мультимедійні презентації, які позитивно   cприймаються дітьми дошкільного віку.

Але разом з цим було недостатньо продумане  рзподілення навчально-методичного навантаження на вихователів, які атестувались ( всі показові заняття \ 12 \ відповідно плану проведені в лютому-березні)

В зв’язку з цим адміністрацією ДНЗ розроблено перспективний план показових занять всіма педпрацівниками, який буде доведено до вашого відому.

 

1.4. Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності кожного педагога.  Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста. Вихователі всіх груп систематично відвідували методичні об’єднання, що відбувалися в дошкільних навчальних закладах міста.

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Атестовано 10 педагогічних працівників та завідувача.

Чергово:

1.     Вихователя Лобанич К.В., відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

2.     Вихователя Молнар Л.В., відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»

3.     Вихователя Фрішніч Н.М., відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист»

4.     Вчителя-логопеда Ємельянову Л.О. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії».

5.Вихователя Архангельську М.І., відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

6.     Вихователям Хомі С.В., Чворсюк О.П., Чворсюк Г.П., Андрейчик О.І. присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст другої категорії».

7.     Вихователя Липчей М.І. на відповідність займаній посаді, та раніше встановленому 9 тарифному розрядові.

 

1.5. Ефективність і доцільність методичної роботи.

 

Протягом навчального року вся методична робота була організована навколо  головної методичної мети:

забезпечувати результативність та якість праці педагогів, направленої на розвиток фізичного, духовного та інтелектуального потенціалів дошкільнят, застосовуючи інноваційні методи та підходи. Залучення педагогів середніх та старших груп до оволодіння технологіями проектування освітньо-виховного процесу під час апробації програми міжкультурної освіти дітей дошкільного віку «Закарпатський віночок» І частини «Культура добросусідства». Вихователі Старикова Н.Р., Молнар Л.В.. Гошко О.В., Стець Г.П., Бецанич Г.С., Фрішніч Н.М. прийняли участь в апробації  Регіональної програми інтегрованого курсу міжкультурної освіти  дітей дошкільного віку «Закарпатський віночок» . Підготували та апробували 6 проектів з даного питання:

Вихователь Старікова Н.Р. – ознайомлення з культурою і побутом угорців;

Вихователь Молнар Л.В – культурою росіян,

Вихователь Бецанич Г.С. – культура словаків.

Вихователь Стець Г.П. – культура румунів,

Вихователь Фрішніч Н.М.- культура ромів,

Вихователь гошко О.В. – природа рідного краю.

 

Протягом року проведено засідання педагогічної ради:

1.     Настановна – 27 серпня 2015 року.

Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу у 2015 – 2016 н. р.

- обговорення та затвердження Річного плану роботи ДНЗ на 2015 – 2016 н. р.;

- організаційні питання початку нового навчального року

- створення належних умов для організації початку нового навчального року (звіти вихователів);

- затвердження режиму дня, розкладу занять, форм планування навчально-виховного процесу;

- про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2015 – 2016 н.р.

 

2.     Тематична – 25.11.2015р.

Актуальні проблеми морально-етичного виховання:

виховання у дітей морально-етичних норм поведінки – завдання сучасної педагогіки;

- «від екології природи – до екології душі». Використання спадщини В.Сухомлинського;

- варіанти кодексу честі вихователя

                                                                                                             

3.     Тематична - 25.02.2017р.

Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини:

- аналіз тематичного вивчення питання стану трудової діяльності в ДНЗ;

- методичний ринг «Види дитячої праці та форми її організації»;

- ознайомлення дітей з працею дорослих;

- вирішення проблемних ситуацій

 

4.     Підсумкова – 25.05. 2017 року.

Підсумки роботи ДНЗ у 2015 – 2016 н. р.

- про основні підсумки роботи колективу ДНЗ №39 у 2015 – 2016 н.р.;

- про результати підсумкових занять

- психологічна готовність дітей старших груп до шкільного навчання

- обговорення плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період;

- літнє оздоровлення дошкільників: як створити оптимальні умови

 

В методичній роботі з педагогами використовувались інтерактивні форми  такі як   методичний тренінг , психологічний тренінг , робота творчих груп, мультимедійні презентації..

Дані форми роботи були застосовані під час проведення семінару-практикуму «Використання педагогічної  спадщини В.Сухомлинського в умовах модернізації дошкільної освіти в рамках змісту Базового компонента дошкільної освіти»проведено тренінг « використання творів В.Сухомлинсь-кого в роботі з дітьми дошкільного віку» та під час проведення теоретич-ного  семінару  «Умови організації трудової діяльності у ДНЗ на сучасному етапі. Психологічний тренінг проведений в рамках психологічного семінару-тренінгу «Гендерне виховання дітей дошкільного віку».Такі форми роботи ефективні та цікаві для вихователів так як вихователі стають партнерами в спілкуванні, а не пасивні слухачі.

Фонд методичного кабінету поповнювався планами конспектами інтег-рованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою, матеріала-ми ППД, мультимедійними презентаціями. Які використовуватимуться в наступному навчальному році.

У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи педагогів:

- Молнар Л.В. з питання « Використання ігрових методів в навчанні дітей грамоти».

Педагоги, які атестувались підготували    5  презентацій :

- Архангельська М.І. – «Народна іграшка,»

- Молнар Л.В.- «Використання ігор та ігрових завдань в навчанні дітей грамоти.»

- Хома С.В. – «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами нетрадиційних форм зрображувальної діяльності.

Чворсюк Г.П. « Народні ляльки-мотанки»

Ємельянова Л.О. «Подорож до осіннього лісу»

9 портфоліо вихователя.

Творчою групою вихователів удосконалено тематичне планування овітньо –виховного процесу у всіх групах ДНЗ.

Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно  впливають на ефективність освітнього процесу.

Так упродовж навчального року вивчалася система роботи вихователя Лоба нич К.В. з питання «Формування національеної свідомості  у дітей дошкільного віку», вихователя Фрішніч Н.М. з питання «Пропедавтична робота у навчанні  дітей грамоти», вихователя Архангельської М.І.з питання «Ознайомлення дошкільників з народною іграшкою», ввчителя-логопеда Ємельянової Л.О. з питання «Індивідуальний підхід у роботі з дітьми х ФФН». Досвід роботи вихователя Молнар Л.В.з питання « Вико-ристання ігрових методів в навчанні дітей грамоти»  узагальнено в ДНЗ та рекомендовано педагогічною радою до провадження на рівні нашого ДНЗ.

Вихователем-методистом Машкара М.М. розпочато вивчення досвіду вихователя Хоми С.В. з проблеми «Використання нетрадицийних технік в зображуальній діяльності ».

Інноваційна діяльність ДНЗ стала стимулююим чинником в розвитку ДНЗ. Педагогічний коллектив з метою удосконалення освітнього процессу  використовував наступні альтернативні методики та . педагогічні технології:

-здоров’язберігаючі технології    всі педагоги ДНЗ

- Технології проектної діяльності Бертич Т.Й., Архангльська М.І.Стець Г.П

- Технологія дослідницької діяльності Гошко О.В.,Білас Н.В.

-Ігрові технології  вихователь Молнар Л.В. Стець Г.П.,Архангельська М.І.

-  Школа  ейдетики  - вихователь Гошко О.В.

Особистісно-орієнтовані технології Стець Г.П., Пельо А.М.

- Інформаційно-комунікаційні технології Молнар Л.В.,Старі-кова Н.Р., Стець Г.П. Гошко О.В., Піда М.А., Бертич Т.Й., Пельо А.М., Андрейчик О.І., Архангельська М.І.

-Технологія ТРВЗ Стець Г.П., Бертич Т.Й., Гошко О.В., Старикова Н.Р.

Технологіяспівробітництва Молнар Л.В., Старікова Н.Р.

Технологія саморозвитку Марії Монтессорі. Гошко О.В.,Старикова Н.Р.  Бойко І.О.,Андрейчик О.І., Архангльська М.І.,Старікова Н.Р., СтецьГ.П., Бецанич Г.С., Фрішніч Н.М.

- Вокалотерапія або цілющі звуки музики. \ Гончарова\ Попович А.Е.

Впровадження ідей національного виховання С.Русової  О.П. Чворсюк, Лобанич К.В., Бойко І.О., Архангельська М.І.

- Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку Гордійчук В.Т., Попович А.Е.

- Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання

Автор – Шульга Л. Хома С.В.

- Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”. Молнар Л.В. Старікова Н.Р., Лобанич К.В., Бертич Т.Й., Фрішніч Н.М

Педагогіка Амонашвілі Бертич Т.Й., Старікова Н.Р.,Бойко І.О., Молнар Л.В.,,Архангельська М.І.

 

В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій,які запроваджуються в закладі, розроблені  картки інновацій та нововведень з визначення проблеми.

 

Протягом навчального року  в ДНЗ проведено наступні Конкурси, виставки-огляди:

- виставка дитячих малюнків: «Барви осені», «Кришталева зимонька», «Весна-весняночка»;

Конкурс малюнків, акція від ТМ «Кайт» - «У перший клас разом з Кайт».

Конкурс малюнку з пожежної безпеки керівник Гудь О.І. на Київ.

І місце – конкурс з «Охорона праці» по області вихователь Гошко О.В.

Діти старших та середніх груп прийняли участь у  підготовці малюнків для військових.

Конкурс дитячих малюнків «Безпечне довкілля – безпека дитини» .проведеного в рамках проведення тижня безпеки дитини  18-22.04.2016р

Матеріали даного конкурсу стануть методичними посібниками з БЖД.

- міський фестиваль – конкурс «Воскресни, писанко».

У конкурсі прийняли участь всі групи ДНЗ. В рамках конкурсу в ДНЗ проведено - виставку писанок в муз.залі,

- майстер-клас з виготовлення писанок з дітьми старшої групи №2 в техніці батик вихователь Старікова Н.Р.,

- виготовлення та випікання жайворонків з дітьми старших груп №1 та №2 \вихователі Архангельська М.І., Старікова Н.Р.\ .

- виготовлення писанок в техніці «з соленого тіста» з дітьми молодших груп №1 \вихователі Хома С.В.,Бертич Т.Й., сер.спец.№3- писанки та метелики\ вихователі Гошко О.В.,Бецанич Г.С.\, старша № 3\ вихов. Чворсюк Г.П.,Пельо А.М.\, спец.№1\ вихов.. Стець Г.П., Пуйко Г.І.\

- в техніці « декоративна  пластина» с використанням пластиліну   мол.№3, спец.№3,середня №1,2, сер.спец.4, старша .№2, №3.

Дані писанки вихователі використали в оформленні  святкового  панно на пасхальну тему;

Переможцями міського  фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко» стали :

У номінації «Писанка, виготовлена у техніці «Мальованка»»

ІІ місце - вихованці гуртка живопису ДНЗ №39 «Петриківська писанка», керівник Гудь О.І.;

У номінації «Зернівка» індивідуальні роботи:

І місце – вихованці молодшої групи з вихователем Хома С.В.  ДНЗ №39

У номінації  «Писанка, виготовлена у техніці «Мотанка» вихователь Гошко О.В.

ІІІ місце – колективна робота вихованців в середньої групи ДНЗ №39  з вихователем Гошко О.В. «Великодня фантазія».

 

У 2015 – 2016 році було нагороджено грамотами таких педагогів:

Гошко О.В. – за

Фрішніч Н.М. за

Та нагороджені вихователі за участь та перемогу в номінаціях конкурс

«Воскресни, писанко».

 

1.6. Стан матеріально-технічної бази.

 

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу,педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Протягом навчального року проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

У цьому навчальному році адміністрацією закладу разом із батьківським комітетом була проведена робота:

Дописати як здадуть групи.

1.Закуплено і взято на облік інвентарь \ меблі, м’який інвентар на суму 145731грн:

- Замінено парти в  молодшій спец. групі №2.

- Проведено  поточний ремонт спецгрупи №2, молодшої групи №1.середньої №2,кабінету завідувача.

- Закуплено столи ігрових зон столи в спецгрупах №1,2,3, старшій №1, шафи для матеріалу гурткової роботи та методичні шафи  в спецгрупах №3,4.

- В групах, в методичному кабінеті закуплено методичні посібники.

2.Проведено капітальний ремонт стелі в музичній залі із заміною світильників встановлено підвісну стелю.

3.Проведено поточний  ремонт електроприладів.

4.Проведено капітальний ремонт  водопроводу 30 м\п.

5.Закуплено килим для кабінету завідувача,посуд для груп, тканину в музичну залу,квіти  для оформлення свят, порох отяг.

6.Протягом року закуплялись медикаменти та дезінфікуючі засоби.

7.За кошти спец.рахунку  \ сума 90596гр \ закуплено інвентар на кухню, пральню, мед.кабінет,  зроблена підписка на річну періодику.

8.За бюджетні кошти\ сума 349919гр\ проведено ремонт каналізаційної системи та водопроводу в підвалі.

9.Навесні пофарбовано весь надвірний інвентар, ігрові споруди, завезено пісок в пісочниці, закуплено інвентар для праці дітей – граблі, лопати(штикові і совкові), м’ячі для підводного плавання.

 

Виконані роботи БК за 2015-2016 н.р.

 

1.     Закуплено інвентар (меблі, м’який інвентар) і взято на облік на суму 145, 731 грн.:

- закінчено заміну парт, стільців;

- виготовлено столи для ігрової зони спецгруп №1,2,3, старшої групи №1;

- шафи для гурткової роботи спецгруп №3,4, методичні шафи;

- поповнено методичні посібники;

- побілка спецгрупи №2, молодшої груп №1, середньої групи №2, кабінет завідувача.

2.     Проведено капремонт стелі в музичному залі зі встановленням світильників.

3.     Закуплено фортепіано.

4.     Капремонт водопроводу 30 м/п (1/2 частини).

5.     За кошти спец рахунку на суму 90, 596 грн. – частково інвентар на кухню, пральню, методичний кабінет; оплачено підписку журналів та газет; медикаменти.

6.     Поточний ремонт електроприладів.

7.     Миючі засоби.

8.     Сантехнічні приладдя.

9.     Інвентар для прибирання.

10.   Дезінфікуючі засоби.

11.   Муззал – тканина, квіти.

12.   Канцтовари, заміна картриджу; ремонт обладнання.

13.   За бюджетні кошти проведено капремонт каналізаційної системи в підвалі та закінчено ремонт водопроводу – (1/2 зроблена батьками) на суму 349 тис. 919 грн.